SMT-styðjandi skólafærni

Í Pálmholti störfum við eftir SMT – skólafærni (School management training) eða jákvæðum stuðningi við hegðun nemenda. SMT – skólafærni er útfærsla á bandarísku aðferðinni Positive Behavior Support /PBS. SMT er hliðstæð aðferð og PMT – foreldrafærni (Parent management training) þar sem lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda með því að kenna og þjálfa félagsfærni, umbuna fyrir æskilega hegðun og samræma vinnubrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Við skólann er starfandi SMT-skólafærni teymi sem vinnur ötulega að því að allir temji sér notkun á SMT-skólafærninni. Teymið hittist mánaðarlega og fer yfir hvernig gangi og fer yfir SMT-skólafærni vinnu hvers mánaðar fyrir sig. Mjög vel hefur gengið að vinna eftir SMT-skólafærni og hefur skólinn komið mjög vel út úr mati á notkun SMT-skólafærni í daglegu starfi.

SMT reglutafla Pálmholt

SMT Ársáætlun 2018-2019

Hér má finna frekari upplýsingar um SMT og PMT á heimasíðu Akureyrarbæjar

SMT

PMT

© 2016 - 2019 Karellen